Cursos disponibles

Guies i instruccions tant per a com fer servir la plataforma com per a l'ajut del desenvolupament del curs en general.

Conceptes avançats del curs de preparació per a la prova d'ofici d'electricitat.

Conceptes bàsics del curs de preparació per a la prova d'ofici d'electricitat.